Kontakt

Biuro projektu:

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu
Aleja Kombatantów 2
59-800 Lubań
tel./fax 75 6455340
www.pceluban.pl;
strona projektu: www.pracownie.pceluban.pl

Placówki objęte wsparciem:
1. Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Kopernika 1
59-800 Lubań
tel.75 7222296

2. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku
z siedzibą we Włosieniu
Włosień104
59-816 Platerówka
tel.75 7241141