Nowa informacja

Promocja w projekcie

 Zgodnie z Planem promocji opracowano logo projektu pozwalające na szybką jego identyfikację oraz utworzyliśmy zakładkę do strony www.pceluban.pl, z tytułem projektu, na której zamieszczamy bieżące informacje o realizowanym przedsięwzięciu: http://www.pracownie.pceluban.pl/

Zakupiliśmy 3 tablice na budynki: Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu jako realizatora projektu oraz 2 placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku.

Ponadto obie placówki otrzymały tabliczki z nazwami 12 pracowni, do umieszczenia na drzwiach gabinetów, w których zostanie umieszczony sprzęt i wyposażenie informujące o współfinansowaniu projektu.

Na każdym zakupionym sprzęcie zostanie przyklejona naklejka informująca o źródłach współfinansowania zakupu: